en_GB.utf8, en_GB.UTpl_PL.utf8, pl_PL.UT

Bogdan Sawicki – zaczarowany bursztynem

 

Bursztyn jako naturalna, organiczna, żywica kopalna od lat fascynuje wielu twórców i kreatorów rzemiosła artystycznego. We współczesnym jubilerstwie bursztyn - jego barwy, struktury wewnętrzne, zanieczyszczenia organiczne, a nawet stopień zwietrzenia inspirują artystów tworzących z tego magicznego materiału niezwykłe kreacje plastyczne. Każdy z artystów chce wydobyć z bursztynu magiczne piękno, nadać skończonemu dziełu własny, indywidualny charakter, wyróżnić się koncepcją nie zapominając o funkcjonalności przedmiotu.

Bogdan Sawicki z Warszawy, założyciel w 1982 firmy „Bursztyn”, oczarowany przed laty bursztynem, poświęcił mu blisko trzydzieści lat pracy twórczej. Dziś artysta eksperymentuje z technologią obróbki bursztynu, którego odmianę zwykło nazywać się żużlowem. Nazwa (jak wyjaśnia prof. B. Kosmowska-Ceranowicz) nie ma nic wspólnego z ogniem, utworzyła ją żywica zlepiając drobny detrytus roślinny, tworzący się w obrębie niszczejącego starego, ale żywicującego jeszcze drzewa. Zawartość bursztynu, który tworzy w tych odmianach jedynie lepiszcze jest bardzo różna, czasem bardzo niewielka, co powoduje brak spójności bryłki, wymagającej szczególnej obróbki. Pan Sawicki jest wynalazcą oryginalnej technologii, która pozwala powierzchniowo „oczyszczać” bursztyn zachowując jego naturalne struktury i  „surowość materiału”. Nad własną technologią artysta pracował około pięciu lat (nie uchylając do dziś  rąbka tajemnicy odnośnie obróbki Wykorzystuje ją do obrabiania „bursztynu niezwykle ciekawej odmiany biało-niebieskawej czasem z domieszką detrytusu roślinnego, albo białej z detrytusem – odmiana zwana: jarzębata” ( prof. B.Kosmowska-Ceranowicz).

Pracę bursztynnika zaczynał jako samouk. Przygoda z bursztynem zaczęła się od wczasów rodzinnych na Mierzei Wiślanej w Sztutowie w 1976. To tu wędrując po plaży znalazł pierwsze bryłki bursztynu. Zbiór okazał się obfity, bowiem Bogdan Sawicki wrócił do Warszawy z kilkukilogramowym  skarbem. Ten fakt zadecydował o nowej pasji, a po kilku latach spowodował zmianę dotychczasowego zawodu, w 1982 ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał dyplom w zakresie nauk administracyjnych). Założenie własnej firmy związanej z obróbką bursztynu, produkcją biżuterii było nowym, życiowym wyzwaniem i wiązało się z niemałym ryzykiem – szczególnie w trudnych latach 80.

Pierwsze kawałki bursztynu szlifował własnoręcznie na  skonstruowanej przez siebie szlifierce ze starego silnika pralki automatycznej. Uparty, konsekwentny w swoim wyborze, zaczarowany bursztynem, stopniowo zdobywał wiedzę i doświadczenie. Terminował w zakładzie jubilerskim Mirosława Mietz’a w Warszawie, w 1985 ukończył kurs metaloplastyki w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, a w 1987 złożył egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej m.st. Warszawy z zakresu bursztynnictwa. Od lat specjalizuje się w obróbce bursztynu (od 1990 do szlifowania używa specjalistycznych maszyn), przygotowuje wyroby i półfabrykaty dla artystów oraz sam projektuje i wykonuje przedmioty biżuteryjne z bursztynu pozyskanego głównie z Kaliningradu.

Projektowane przez Bogdana Sawickiego i jego żonę Elżbietę naszyjniki, wisiory, kolie, brosze, bransolety, pierścionki łączą pasję tworzenia artystycznego, użytkowego przedmiotu z potrzebą znalezienia indywidualnej, własnej formy biżuteryjnej. W wykonanych, prezentowanych publicznie i oferowanych do sprzedaży precjozach zauważa się charakterystyczne elementy - artyście zależy na prostocie formy, minimalizacji oprawy, pewnej surowości wyrobu. Oprawione w srebro kawałki bursztynu  mają linearne, wiciowe, delikatne oprawy, zawieszkom i wisiorom towarzyszy często prosty sznur z delikatnie splecionego lnu. W bogatej ofercie wyrobów firmy Sawickich znajdujemy także bursztynowe korale i tzw. „kamienie bursztynowe” – kawałki bursztynu osadzone w srebrnych, ażurowych podstawach. Oryginalne formy poszczególnych elementów korali, kolii czy wisiorów dobiera i opracowuje artysta w szczególny sposób – zachowuje w większości oryginalne kształty bryłek bursztynu, lekko szlifując  powierzchnię, a fantazja i zmysł plastyczny podpowiadają skromne, proste i oryginalne oprawy.  Ten typ biżuterii jest elegancki w swojej prostocie i nawiązuje do najlepszych wzorów współczesnego bursztynnictwa.

Pierwsze obiekty biżuteryjne państwo Sawiccy prezentowali w Galerii „DW ART” Dalii Wojnowskiej w Warszawie. Od kilkudziesięciu lat prowadzą własną, cieszącą się dużym powodzeniem sezonową galerię w Krynicy Morskiej. Wyroby firmy „Bursztyn” znajdują się w kolekcjach prywatnych, prezentowane były wielokrotnie na wystawach branżowych w Polsce i za granicą. Od kilkunastu lat firma wystawia na Międzynarodowych Targach Bursztynu „Amberif” i  targach „Złoto Srebro Czas” w Warszawie.

Autor tekstu: Iwona Korgul-Wyszatycka

 

Nasze produkty

14_small.jpg